Tuesday, 17 October 2017

#BlogTour The Fallen Agent by Oliver Tidy (@olivertidy) @CarolineBookBit

The Fallen Agent by Oliver Tidy
My rating: 4 of 5 stars

Jess Albion has recently started a new life on the other side of the world with a new identity. She used to be MI5. Then a job went bad, someone died and she was made an example of in the British courts. But MI5 look after their own. Or they did until rumours of a planned Al Qaeda biological terror attack on London started circulating. Now someone in the British security services is giving agents up in return for information. No price, it seems, is too high to save London from the ultimate threat.

When Jess’s fresh start is compromised she has a choice to make: run and hide and spend the rest of her life looking over her shoulder or go looking for the threat and snuff it out. On her own, she’d run, but she has Nick on her side.

The Fallen Agent is a story of love and hate, of loyalty and betrayal, of revenge and callous disregard for human life in the pursuit of satisfaction.


BUY THE BOOK


BOOK REVIEW

The Fallen Agent is inspired by an episode of the British TV series Spooks. I haven't seen the TV series, but you really don't need to have done that to appreciate this story. Since it's inspired by the TV series isn't it like you need to know a lot of stuff before you read the book. I liked that, it made it so much easier to read the book. The past events that happened before the story in this book are explained and the characters are easy to get to know.

I actually read this book during one day, or rather half a day thanks to a short memory and the realization that it was my turn to host the blog tour the day after. But, if there is something I like is it to be challenged so I decided to do what I do best, and that's to read!

The story starts off strong with a wtf moment. I swear to you I was like "huh?" and then I realized that the surprising start made sense. I love starts like that, the ones that right from the first page has you on the edge of the chair and then keeps going strong. This was not the only surprise moment, which btw is another thing that I loved about this book. One can't take this story for granted, this is not a story that playing it safe, instead, things happened that will really surprise you. One thing for sure, Oliver Tidy isn't afraid to twist the story in a way to will take you by surprise.

I love the whole spy business, with Jess Albion being dragged back into her old life when an old enemy decided to have here killed and also treated to cause a terror attack if she isn't killed. However, Jess may be an ex-spy, but that doesn't mean that she will have a hard time getting back into the game nor is she friendless. The question is, will she be able to both stay alive, capture the man that wants her dead and stop terrorists from attacking London?

The Fallen Agent is the first book in the Jess Albion series. It's a fast-paced story with the short chapters. Just the way I want my thrillers to be. I enjoyed reading this book and look forward to reading the sequel when it's published!

ABOUT THE AUTHOR

Crime writing author Oliver Tidy has had a life-long love affair with books. He dreams of one day writing something that he could find in a beautifully-jacketed hard-cover or paperback copy on a shelf in a book shop. He’d even be happy with something taking up space in the remainder bin, on a pavement, in the rain, outside The Works.

He found the time and opportunity to finally indulge his writing ambition after moving abroad to teach English as a foreign language to young learners eight years ago.

Impatient for success and an income that would enable him to stay at home all day in his pyjamas he discovered self-publishing. He gave it go. By and large readers have been kind to him. Very kind. Kind enough that two years ago he was able to give up the day job and write full-time. Mostly in his pyjamas.

Oliver Tidy has fourteen books in three series, a couple of stand-alone novels and a couple of short story collections. All available through Amazon (clickable link to Am Author Page). Among his books are The Romney and Marsh Files (British police procedurals set in Dover) and the Booker & Cash novels, a series of private detective tales set in the south of England and published by Bloodhound Books.

Oliver is back living on Romney Marsh in the UK. His home. He still wakes in the night from time to time shouting about seeing his books on a shelf in Waterstones.

For more on Oliver Tidy and his books, check out his website: https://olivertidy.com/

Or follow him on:


Twitter: https://twitter.com/olivertidy

FB Author Page: 
https://www.facebook.com/Oliver-Tidy-467297426793288/


Sunday, 15 October 2017

#BookReview De förjagade (The Banished) by Mikael Strömberg

De förjagade by Mikael Strömberg
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

I december 1917 skickas en grupp svenska soldater till en utpost i Norrbotten, där en hemlig transaktion med Ryssland ska äga rum nära gränsen till Finland. Vid ankomsten upptäcker de dessvärre att uppdraget inte tycks vara av fredlig karaktär. Någonting allvarligt har hänt i lägret. De finner spår som visar tecken på strid. Isolerade och ansatta av meterdjup snö, sträng kyla och evigt nattmörker, står de nu inför ett okänt hot.

**********

De förjagade är den första boken av Mikael Strömberg jag har läst men jag måste helt klart läsa hans tidigare publicerade böcker för om det är något jag älskar så är det rysare. Speciellt rysare där handlingen tar vid i ödsliga ogästvänliga platser. Vad kan då vara bättre än att läsa en bok vars handling utspelas under första världskriget, lång upp i Sverige i en tid på året när snön ligger djupt och det råder mörker och kyla? 

Vad är det egentligen som har hänt i lägret, var är alla människor som borde ha varit där? Redan innan soldaterna har anlänt på plats är det oro i gruppen och den isolerad miljön och den obehagliga upptäckten att något inte står rätt till ökar den paranoida känslan i gruppen. De förjagade är en bok som jag läste klart på en dag, den är välskriven och spännande och jag njöt verkligen av att få läsa en svensk rysare. Jag är inte lättskrämd av mig och tyckte inte boken var otäck, men spänningsnivån och ovissheten gör boken verkligen läsvärd. 

Tack till Lind & Co för recensionexemplaret!

ENGLISH REVIEW

December 1917 and a group of Swedish soldiers are sent to an outpost in Norrbotten, where a secret transaction with Russia should take place near the border with Finland. On arrival, they, unfortunately, discover that the assignment does not appear to be of a peaceful nature. Something serious has happened in the camp. They find traces that show signs of battle. Isolated and beset by snow, severe cold, and everlasting nightmares, are they now facing an unknown threat.

**********

De förjagade (roughly translated into The Banished) is the first book by Mikael Strömberg I have read, but I must definitely read his previously published books because if that's something I love, it's horror books. Especially books where the story takes place in desolate and unwelcome places. What could then be better than reading a book where the story is set during World War One, far up in Sweden and at the time of year when the snow is deep and it's cold and dark.

What is really happening in the camp, where are all the people who should have been there? Even before the soldiers have arrived in place, is the group troubled and the isolated environment and the unpleasant discovery that something is not right increases the paranoid feeling in the group. The Banished is a book that I read straight through during one day, it is well-written and compelling and I really enjoyed reading a Swedish horror. I'm not easily scared and did not think the book was scary, but the tension and the uncertainty make the book really readable.

Thanks to Lind & Co for the review copy!

Saturday, 14 October 2017

#BookReview Sargad (Under the Harrow) by Flynn Berry (SWE/ENG)

Under the Harrow by Flynn Berry
My rating: 3 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Nora tar tåget från London till sin syster på den engelska landsbygden. Men den mysiga helgen som hon förväntat sig förvandlas till en mardröm när hon hittar Rachel brutalt knivmördad i sitt hus. Polisens frågor väcker minnen av den okände man som attackerade Rachel för femton år sedan. Är han tillbaka?

Nora tror att hon vet allt om sin syster, men när hon börjar göra egna efterforskningar visar det sig att Rachel har många hemligheter.


**********

Jag kände mig väldigt kluven under tiden jag läste boken. En del av mig ville verkligen få reda på sanningen om Rachels död, men samtidigt så hade jag svårt för själva berättarstilen. Första persons perspektiv kan vara lurigt. Ibland funkar det, ibland funkar det inte lika bra. Med Sargad måste jag erkänna att jag kämpade med det.

Själva story funkar tack vare att man inte vet om det förflutna har något med Rachels död att göra samt att Nora faktiskt beter sig konstigt, som om hon har något att dölja. Men i och med att det är Nora som är berättaren, så känns det som om man sitter fast i hennes huvud, och hennes tankegångar är inte alltid så klara. Däremot så fann jag inte tillbakablickarna på det förflutna när Nora och rachel var unga så svåra att hänga med i.

Men vad jag verkligen saknade var beskrivningar. Språket kändes så torftigt och det var svårt att få grepp om de andra karaktärerna i boken eftersom Nora i stort sett bara nämnde dem vid namn med aldrig riktigt gav en målande bild av dem. Vilket gjorde att de var lätt att glömda. Detsamma kan sägas om omgivningar etc.

Det är själva fallet, mordet på Rachel som gav liv till denna bok. Jag ville verkligen får reda på vem som hade mördat henne och varför. Och jag är glad att jag fortsatte läsa boken för trots mina problem med berättarstilen så var boken helt OK med ett slut som inte var tillrättalagt.

Tack till Louise Bäckelin Förlag för recensionsexemplaret!


ENGLISH REVIEW

When Nora takes the train from London to visit her sister in the countryside, she expects to find her waiting at the station, or at home cooking dinner. But when she walks into Rachel’s familiar house, what she finds is entirely different: her sister has been the victim of a brutal murder.

Stunned and adrift, Nora finds she can’t return to her former life. An unsolved assault in the past has shaken her faith in the police, and she can’t trust them to find her sister’s killer. Haunted by the murder and the secrets that surround it, Nora is under the harrow: distressed and in danger. As Nora’s fear turns to obsession, she becomes as unrecognizable as the sister her investigation uncovers.


 **********

I felt that I was on the fence about this book during the time I read it. Part of me really wanted to find out the truth about Rachel's death, but at the same time, was I having trouble with the narrative. First person's perspective can be tricky. Sometimes it works, sometimes it does not work as well. In Under the Harrow, do I have to admit that I was struggling with it.

The story itself works because you do not know if the past has anything to do with Rachel's death and that Nora actually behaves strangely as if she has something to hide makes the story more thrilling. But, because Nora is the narrator, it feels like being stuck in her head, and her thoughts are not always so clear. On the other hand, I did not find the flashbacks to the past when Nora and Rachel were young that hard to keep up with.

What I really missed was descriptions. The language felt so meager and it was difficult to grasp the other characters in the book because Nora basically just mentioned them by name with never really giving a good description of them. Which made them easy to forget. The same goes for the landscape, etc. 

It's the case, the murder of Rachel who gave life to this book. I really wanted to find out who had murdered her and why. And I'm glad I continued reading the book, despite the narrative problems, as the book was okay with an ending that I felt worked well thanks to not being too obvious.

Thanks to Louise Bäckelin Förlag for the review copy!

Friday, 13 October 2017

#BookReview The Final Seven by Erica Spindler

The Final Seven by Erica Spindler
My rating: 2 of 5 stars

The first Saturday in July. . . A missing coed . . .The number seven carved into her door . . .

The countdown has begun.

New Orleans Detective Micki Dee Dare is a seasoned, no-nonsense cop. She doesn't need a partner, especially not Zach "Hollywood" Harris, an irreverent charmer, fresh out of an experimental FBI program. And her assignment -- keep him alive while he fights crime using the special skills he brings to the table -- is not what she signed up for. But the die has been cast and there's nothing she can do about it.

Micki soon realizes there's more to her partner than meets the eye--and more at stake than catching bad guys and closing cases. There's a new kind of evil at work the Crescent City, more cunning, more powerful than any she's ever encountered. And she and Zach may be the only ones who can stop it.

As another coed goes missing and the darkness closes in, Micki must face a terrifying truth: this time she might not make it. This time the evil they're facing might destroy them all . . .

Full of surprise twists and unexpected turns, The Final Seven is a heart-pounding thriller that will keep you on the edge of your seat until the very last page.

**********

Sometimes, I just don't understand why a book doesn't work for me. I mean I loved the next book in this series and I like the characters. But, The Final Seven is just one of those books that fail to grab my interest. For one thing, did it take me several days to finish the book and it's not a thick book with small font. I just felt that my heart was not in it. One theory I have is that I knew what would happen since I read the next book in the series. But, I usually don't have any problems with reading books in different order. It could be because it was the first book in the series and it was an introduction to the characters and sometimes the first book is not as good as the next book in the series when you get right to the action. 

As you can see do I not have any good explanations, hell it could be that it was the wrong month to read the book. But, I will say this. It's not a badly written book. I like Erica Spindler's writing style, and I've read other books by her that I love. This is just one of those books that didn't enthrall me. But, I still look forward to reading book three in this series because I really liked book two. 

It was, however, nice to read about how Micki and Zack got to work together and how they met Angel. And, also getting to know Eli from the start was nice since I like him. But, the story in the next book is definitely better!

#CoverReveal Nearly Dead by Conrad Jones (@ConradJones)

Blurb:

The renovation of a remote farmhouse on the outskirts of Liverpool uncovers a chamber of horrors but the crimes are historical. DI Alec Ramsay must sift through the evidence to identify both the victims and the perpetrators, while trying to dismantle the dangerous drug gangs that plague the city. The prequel to The Child Taker, this book is a must for fans of the Alec Ramsay series.

About the author:

Conrad is the author of 18 novels, 8 author guides and 2 biographies. He has three series;

The Detective Alec Ramsay Series; 7 books Gritty Crime Thrillers
The Soft Target Series; Gritty Thrillers 6 books (Reacher Style)
The Hunting Angels Diaries; 3 books Horror Thrillers
You can find out more; www.conradjonesauthor.com
jonesconrad5@aol.com

I am Conrad Jones a 50-year-old Author, originally from a sleepy green-belt called Tarbock Green, which is situated on the outskirts of Liverpool. I spent a number of years living in Holyhead, Anglesey, which I class as my home, before starting a career as a trainee manger with McDonalds Restaurants in 1989. I worked in management at McDonalds Restaurants Ltd from 1989-2002, working my way up to Business Consultant (area manager) working in the corporate and franchised departments.
On March 20th 1993 I was managing the Restaurant in Warrington`s Bridge St when two Irish Republican Army bombs exploded directly outside the store, resulting in the death of two young boys and many casualties. Along with hundreds of other people there that day I was deeply affected by the attack, which led to a long-term interest in the motivation and mind set of criminal gangs. I began to read anything crime related that I could get my hands on.

I link this experience with the desire to write books on the subject, which came much later on due to an unusual set of circumstances. Because of that experience my early novels follow the adventures of an elite counter terrorist unit, The Terrorist Task Force, and their enigmatic leader, John Tankersley, or `Tank`and they are the Soft Target Series, which have been described by a reviewer as ‘Reacher on steroids’ ; You can see them here;
http://www.amazon.co.uk/Target-Series-Length-Mystery-Thrillers-ebook/dp/B00JEN607Q

I had no intentions of writing until 2007, when I set off on an 11-week tour of the USA. The Day before I boarded the plane, Madeleine Mcann disappeared and all through the holiday I followed the American news reports which had little or no information about her. I didn't realise it at the time, but the terrible kidnap would inspire my book, The Child Taker years later. During that trip, I received news that my house had been burgled and my work van and equipment were stolen. That summer was the year when York and Tewksbury were flooded by a deluge and insurance companies were swamped with claims. They informed me that they couldn't do anything for weeks and that returning home would be a wasted journey. Rendered unemployed on a beach in Clearwater, Florida, I decided to begin my first book, Soft Target. I have never stopped writing since. I have recently completed my 15 novel, ‘Brick’, something that never would have happened but for that burglary and my experiences in Warrington.

The Child Taker was the 6th book in the Soft target Series but it also became the first book in the Detective Alec Ramsay Series when I signed a three book deal with London based publishers, Thames River Press. The series is now 7 books long with an average of 4.8 stars from over 2000 reviews. The first two books are always free with over 1100 5-star reviews. You can see them here;
http://www.amazon.co.uk/dp/B010DWH57K

As far as my favourite series ever, it has to be James Herbert’s, The Rats trilogy. The first book did for me what school books couldn’t. It fascinated me, triggered my imagination and gave me the hunger to want to read more. I waited years for the second book, The Lair, and Domain, the third book to come out and they were amazing. Domain is one of the best books I have ever read. In later years, Lee Child, especially the early books, has kept me hypnotised on my sunbed on holiday as has Michael Connelley and his Harry Bosch Series.

Thursday, 12 October 2017

#CoverCrush Hex by Thomas Olde Heuvelt

For new visitors do I want to explain that Cover Crush is something that my friend Erin over at Flashlight Commentary came up with and I adopted the idea together with some other friends. And, now we try to put up a Cover Crush every week. You can check below my pick of the week for their choices this week!

The English language debut of the bestselling Dutch novel from a Hugo and World Fantasy award nominated talent to watch


Whoever is born here, is doomed to stay 'til death. Whoever settles, never leaves.

Welcome to Black Spring, the seemingly picturesque Hudson Valley town haunted by the Black Rock Witch, a seventeenth-century woman whose eyes and mouth are sewn shut. Muzzled, she walks the streets and enters homes at will. She stands next to children's beds for nights on end. Everybody knows that her eyes may never be opened or the consequences will be too terrible to bear.

The elders of Black Spring have virtually quarantined the town by using high-tech surveillance to prevent their curse from spreading. Frustrated by being kept in lockdown, the town's teenagers decide to break their strict regulations and go viral with the haunting. But, in so doing, they send the town spiraling into dark, medieval practices of the distant past.

This chilling novel heralds the arrival of an exciting new voice in mainstream horror and dark fantasy.

Some thoughts about the cover:

I'm a big fan of horror books and this cover has that ominous feeling that I so love when it comes to books in this genre. From the "peaceful" houses to the stitches across the books titles...I want this book!

Check out what my friends have picked for Cover Crush's this week:

Stephanie @ Layered Pages

Tuesday, 10 October 2017

#BookReview The Rules of Magic by Alice Hoffman (@ahoffmanwriter) @simonbooks

The Rules of Magic by Alice Hoffman
My rating: 4.5 of 5 stars

Find your magic

For the Owens family, love is a curse that began in 1620, when Maria Owens was charged with witchery for loving the wrong man.

Hundreds of years later, in New York City at the cusp of the sixties, when the whole world is about to change, Susanna Owens knows that her three children are dangerously unique. Difficult Franny, with skin as pale as milk and blood red hair, shy and beautiful Jet, who can read other people’s thoughts, and charismatic Vincent, who began looking for trouble on the day he could walk.

From the start Susanna sets down rules for her children: No walking in the moonlight, no red shoes, no wearing black, no cats, no crows, no candles, no books about magic. And most importantly, never, ever, fall in love. But when her children visit their Aunt Isabelle, in the small Massachusetts town where the Owens family has been blamed for everything that has ever gone wrong, they uncover family secrets and begin to understand the truth of who they are. Back in New York City each begins a risky journey as they try to escape the family curse.

The Owens children cannot escape love even if they try, just as they cannot escape the pains of the human heart. The two beautiful sisters will grow up to be the revered, and sometimes feared, aunts in Practical Magic, while Vincent, their beloved brother, will leave an unexpected legacy.

**********

You may have read Practical Magic, or seen the movie. If you have either (or both), then you know that it's the story about two girls, Sally and Gillian that grows up with their aunts after their parents die. Oh, and they are witches. The Rules of Magic goes back in time, to the 60s and onward and tells the story about Franny, Jet, and Vincent Owens. Franny and Jet happen to be the aunts that Sally and Gillian are staying with. This is their story...

I read Practical Magic for the first time this summer. I've seen the movie several times, but they are really very different. But, I still liked both the movie and the book and I was eager to read this book to get to know the aunts more. The Rules of Magic is just like Practical Magic an engaging and engrossing book to read. I've come to adore Alice Hoffman's way of writing, her descriptions, the flow of her text and above all the wonderful characters she creates. And, still, this is only the second book I have ever read by, her. Guess I have to remedy that...

This book is a must-read for every fan of Practical Magic fans (both movie and book lovers), the story is marvelous and if you like me love coming of age stories will you love this book. I love reading books set in the 60s, the bohemian atmosphere, the political turmoil and not to mention the music from the time like Bob Dylan. And, it's in this time that the Owen siblings are growing up, where they learn that they are different and that there is a curse hanging over their heads.

I finished the book last night and the story is still with me, their childhood and their first step into adulthood. And, the losses they have to face. There came a moment towards the end of the book when I had to put the book away to compose myself so that I wouldn't cry. That's how taken I was with the story. I loved the first book, but to be honest this one is better. I was definitely more taken with Franny, Jet and Vincent experiences than Sally and Gillian's. Not that I didn't find Sally and Gillian's lives in any way boring or so. It's just that that this book, the sibling's endurance, well it got to me.

I want to thank the publisher for providing me with a free copy through NetGalley for an honest review!

#BookReview A Long Day in Lychford by Paul Cornell @torbooks

A Long Day in Lychford by Paul Cornell
My rating: 2 of 5 stars

A Long Day in Lychford is the third book in Paul Cornell's increasingly popular Witches of Lychford series.

It's a period of turmoil in Britain, with the country's politicians electing to remove the UK from the European Union, despite ever-increasing evidence that the public no longer supports it. And the small town of Lychford is suffering.

But what can three rural witches do to guard against the unknown? And why are unwary hikers being led over the magical borders by their smartphones' mapping software? And is the European question *really* important enough to kill for?


**********

What happened? This novella has nothing of the charm that the previous novella had. I was looking forward to reading the next installment in this series and it took me several times to finish it because I just couldn't find the storyline remotely interesting. Brexit, people that are disappearing, and three witches that find themselves the only ones that can find and bring everything back to normal. The only plus was that at the end did we get some more answers to what is going on, and that there is someone out there with some devious plan. 

As you probably can tell was this novella not to my liking, and I hope the next one is better!

I want to thank the publisher for providing me with a free copy through NetGalley for an honest review!

Monday, 9 October 2017

#BookReview Angivaren (The Informer) by Jan-Erik Fjell (@JanErikFjell)

Angivaren by Jan-Erik Fjell
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

I Fredrikstad hittas stans rikaste man mördad och kriminalkommissarie Anton Brekke kallas in. Brekke är känd för att vara orädd och oförskämd, och han har dessutom en hemlig last: poker. Med hjälp av polisstudenten Magnus Torp och polisinspektör Simon Haugen börjar han nysta i fallet, som först verkar ha ekonomiska motiv.

Men när han kastas in i New Yorks korrupta undre värld, rakt in i maffians högborg, inser han snart att helt andra krafter ligger bakom. I Angivaren flätas två parallella historier skickligt samman till en tät och överraskande intrig.

Detta är första boken om kriminalkommissarie Anton Brekke.

********** 

Möt Anton Brekke, Norges svar på Dirty Harry i Angivaren den första boken om den egensinnige polisen. Jag måste erkänna att jag var lite tveksam till boken då jag var orolig att Antons spelberoende skulle dominera boken. Men det visade sig redan från början när jag satt och var orolig för honom att han skulle spela bort alla sina pengar, att denna last är något som bara ökar mitt intresse att läsa boken

En annan del som verkligen gjorde mig förtjust i boken var kopplingen till maffian. Precis som Anton så är jag fascinerad över maffian och att läsa om ett fall som har kopplingar till New Yorks undre värld var både intressant och spännande. Fallet har också något som jag verkligen gillar och det är kopplingar till det förflutna. Älskar böcker där svaret ligger bak i tiden.

Boken är rakt igen underhållande, med just den typ av humor som jag gillar när det gäller kriminalare med en dominerade manlig rollbesättning. Anton är något av en kvinnotjusare, men inte sliskig på ett obehaglig sätt, utan snarare ett spjuveraktigt sätt. 

Angivaren är en förträfflig bok, och jag ser fram emot att läsa resterande böcker i serien och jag hoppas att det kommer bli många fler skriva!

Tack HarperCollins Nordic för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Fredrikstad's richest man is assassinated and DI Anton Brekke is called in. Brekke is famous for being unruly and rude, and he also has a secret vice: poker. He starts to investigate the case, with the help of police student Magnus Torp and police inspector Simon Haugen, and it looks like economic motives may be the cause of the murder.

But, he soon realizes that completely different forces lie behind it when he is when he is thrown into the corrupt underworld of New York, straight into the mafia. In The Informer are two parallel stories cleverly combined into a solid and surprising scheme.

This is the first book about criminal commissioner Anton Brekke

**********

Meet Anton Brekke, Norway's answer to Dirty Harry in Angivaren (The Informer), the first book about the willful cop. I have to admit that I was a bit hesitant about the book. I was worried that Anton's gambling addiction would dominate the book. But, it was apparent from the beginning when I was sitting worried that he would play away all his money that this vice is something that only increases my interest in reading the book

Another part that really made me fond of the book was the link to the mafia. Like Anton, I'm fascinated by the mafia and reading about a case that has links to New York's lower world was both interesting and exciting. The case also has something that I really like and it's the connections to the past. Love books where the answer is in the past.

The book is straight true entertaining to read, with just the kind of humor I like when it comes to detectives novels with a dominated male company. Anton is something of a womanizer, but not slimy in an unpleasant way, but rather a mischievously way.

The Informer is an excellent book, and I look forward to reading the remaining books in the series and I hope there will be many more books published!

Thanks HarperCollins Nordic for the review copy!

Sunday, 8 October 2017

#BookReview The Grave Tender by Eliza Maxwell @AmazonPub

The Grave Tender by Eliza Maxwell
My rating: 3 of 5 stars

Endless questions from a shadow-filled East Texas childhood haunt Hadley Dixon. People said her mother, Winnie, was never quite right, but with one single, irreparable act, life as Hadley knew it was shattered. The aftershocks of that moonlit night left her reeling, but the secrets and lies had started long before.

When a widowed and pregnant Hadley returns years later, it’s not the safe harbor she expects. The mysteries surrounding a local boy’s disappearance remain, and the townspeople still whisper about Hadley’s strange and reclusive Uncle Eli—whispers about a monster in their midst.

But Hadley’s father and grandmother, the cornerstones of everything safe in her world, avoid her questions. If Hadley stays here, will she be giving her children the family they need, or putting their lives in danger?

The hunt for answers takes a determined Hadley deep into the pine forests, in search of sunlight that will break through the canopy of lies long enough to reveal the truth.

**********

I had some difficulties getting into this book. The first time I tried it out did I stop after a while and started to read something else. The second time did I still feel some difficulties, but I had seen that several of my friends had really liked this book so I decided to give it a shot. And, the book is OK. It's a tragic story, especially towards the end of the book. But, here lies the problem as well, the first half of the book doesn't have a big impression on me. The characters fail to come alive and I just feel that I was ill-suited for this book. I wanted to care for the characters, but I felt that they very not well developed enough to really make me feel for them. Still, the story was interesting enough and I did want to know what happened to the missing boy.

It's the last part of the book that makes me start to warm up to the characters, when bit by bit it all started to come out, not only what happened to the missing boy, but the truth about Hadley's family. I just wish that Hadley own life as a grown-up had been more explained, more detailed so that I felt that I've gotten to know her better. Still, there were moments towards the end when I felt deep sadness for her and the others around. Sometimes evil is not where one thinks it will be...

The Grave Tender is a book that for turned out to be better than I thought at the beginning. I can look back at the experience of reading this book thinking that it was worth it and I especially like the title of the book now that I know what it means. 

I want to thank the publisher for providing me with a free copy through NetGalley for an honest review!

#BookReview A Conspiracy in Belgravia by Sherry Thomas (@sherrythomas) @BerkleyPub

A Conspiracy in Belgravia by Sherry Thomas
My rating: 5 of 5 stars

The game is afoot as Charlotte Holmes returns in the atmospheric second novel in New York Times bestseller Sherry Thomas's Victorian-set Lady Sherlock series.

Being shunned by Society gives Charlotte Holmes the time and freedom to put her extraordinary powers of deduction to good use. As “Sherlock Holmes, consulting detective,” aided by the capable Mrs. Watson, she’s had great success helping with all manner of inquiries, but she’s not prepared for the new client who arrives at her Upper Baker Street office.

Lady Ingram, wife of Charlotte’s dear friend and benefactor, wants Sherlock Holmes to find her first love, who failed to show up at their annual rendezvous. Matters of loyalty and discretion aside, the case becomes even more personal for Charlotte as the missing man is none other than Myron Finch, her illegitimate half brother.

In the meanwhile, Charlotte wrestles with a surprising proposal of marriage, a mysterious stranger woos her sister Livia, and an unidentified body that surfaces where least expected. Charlotte’s investigative prowess is challenged as never before: Can she find her brother in time—or will he, too, end up as a nameless corpse somewhere in the belly of London?


**********

I totally love this book. Charlotte Holmes is such a fabulous character and I enjoyed the book so much that not even half-way through did I order the first book in the series. I had no problem whatsoever getting into this book. However, I'm deeply curious to learn more about Charlotte's past transgressions that made her being shunned by her family and society. And, most of all I want to know more about her "creating" Sherlock Holmes. And, the case she was involved in the first book.

The story starts off interesting with Charlotte being contacted by Lady Ingram to find her first love. This case becomes very "personal" since Lady Ingram, of course, is the wife of Charlotte's dear friend Lord Ingram. A man that she, well, Charlotte may be very analytic, but if there is one man for her, would that be Ash Ingram. So, yes, very personal case. Still, Charlotte being Charlotte doesn't mean that she will let her emotion's rule the case. Not even when it's revealed that it's her own half-brother the Lady is looking for. Then, we have the proposal from Lord Ingram's brother Bancroft (Made me think of Mycroft, of course, lol) that Charlotte ponders over during the book. I found the case interesting, and yes I was surprised by the ending.

Now Charlotte, of course, like Sherlock Holmes has a weakness and if he needed the seven-per-cent solution is Charlotte's more the seven cookie solution. Yes, she needs cookies, not cocaine. Love that.

This is a book that surprised me. I did not expect to love it as much as I did. I love reading Sherlock Holmes pastiches and this is beside the Mary Russell and Sherlock Holmes series by Laurie R. King my favorite so far. And, I have only read one book.

I want to thank the publisher for providing me with a free copy through Edelweiss for an honest review!

Saturday, 7 October 2017

#BookReview Döden ingen ser (The Death No One Sees) by Anne-Marie Schjetlein (SWE/ENG) @Bokfabriken

Döden ingen ser by Anne-Marie Schjetlein
My rating: 3 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Precis när du tror att allt kommer att ordna sig och livet är på din sida, det är då det händer.

En sjuksköterska hittas död på rälsen efter att ha sagt upp sig från sjukhuset. Många tvivlar på att Lotta skulle ha begått självmord. Hon verkade alltid så glad, älskade sitt jobb och var omtyckt av kollegorna.

Sjukhuskorridorerna sjuder av rykten och snart är Lottas död inte det enda märkliga dödsfallet. Kirurgen Andreas Nylund känner sig alltmer otrygg och pressad i sin arbetssituation och med det ökar risken för att allvarliga vårdmisstag begås.

När olyckan väl händer får den ödesdigra konsekvenser.


Anne-Marie Schjetlein väver samman ett nät av relationer och livsöden i en dagsaktuell sjukhusproblematik. Döden ingen ser är den tredje fristående boken i serien om kirurgen Andreas Nylund och den kantstötta villaidyllen i Tylösand, uppföljare till Döden kvittar det lika och Döden den bitterbleka.

**********

Efter att ha läst bok nr 2 i serien, Döden den bitterbleka, såg jag verkligen fram emot att få läsa Döden ingen ser får att se vad som skulle hända härnäst i kirurgen Andreas liv. Om hans nya relation skulle hålla eller om hans bortgångna frus syster Petra skulle ställa till det för honom. Och självklart om kriminalfallet skulle vara lika rysligt spännande som i förra boken.

Jag fann att Anne-Marie Schjetlein på ett sådant fantastiskt realistisk sätt speglade problemen i sjukvården, med för få anställda, tidsbrist, stressens och oron att göra fel. Och det är just sjukskötarnas hårda jobb som jag fann intressant att läsa om. Om vad som händer när något går fel. Nu när jag ser tillbaka så hade jag klarat mig utan mordfallen i boken, eller rättare sagt personen i fråga, dennes inblandning i handlingen kändes inte helt intressant. Det är svårt att förklara utan att avslöja för mycket. Men låt oss säga att handlingen tog en vändning som jag helt enkelt inte fann lika spännande som själva läkarmissen som hade begåtts i början av boken. 

Däremot var det precis som i förra boken lika intressant att följa Andreas i hans vardag, med problem i hemmet och på jobbet och framförallt oron i vad Petra skulle ställa till med. Jag läser inte så mycket relationsdrama i vanliga fall, men Schjetlein skriver på ett sådant sätt att jag verkligen intresserar mig för karaktärerna att jag skulle kunna läsa om dem utan att de var inblandade i mord etc. 

Kriminalfallet i denna bok var inte lika nagelbitande spännande som i förra boken, men trots det så gillade jag verkligen att åter möta karaktärerna igen och jag måste verkligen ta mig i kragen och läsa första boken!

Tack till Bokfabriken för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Just when you think everything will work out and life is on your side, that is when it happens.

A nurse is found dead on the rails after quitting her job at the hospital. Many doubt that Lotta would have committed suicide. She always seemed so happy, loved her job and was well-liked by her colleagues.

The hospital corridors are full of rumors and soon Lottas death is not the only strange death. Surgeon Andreas Nylund is feeling increasingly insecure and depressed in his work situation, increasing the risk of serious maladministration.

When the accident is happening, it has the fatal consequences.

Anne-Marie Schjetlein brings together a network of relationships and lifestyles in a day-to-day hospital problem. The Death No One Sees is the third independent book in the series about surgeon Andreas Nylund.

**********

After reading book number two in the series, The Bitter Pallor of Death was I really looking forward to reading The Death No One Sees to see what would happen next in surgeon Andrea's life. If his new relationship would hold or if his late wife sisters Petra would make trouble for him. And, of course, if the criminal case would be as exciting as in the previous book.

I found that Anne-Marie Schjetlein showed the problems in healthcare, with too few employees, shortage of time, stress and worry to make mistakes in a truly realistic way. And it's the hard work of the nurses that I found interesting to read about. What happens when something goes wrong. Now that I look back I would have done without the murder cases in the book, or rather the person in question. The person involved in the book did not feel quite interesting. It's hard to explain without revealing too much. But, let's say that the story took a turn that I simply did not feel as exciting as the actual medical mistreatment that had been committed at the beginning of the book.

However, just as in the first book, was it just as interesting to follow Andreas in his everyday life, with problems at home and at work, and above all the worries of what Petra would do. I do not read many relational dramas, but Schjetlein writes in such a way that I really care about the characters that I could read about them without being involved in murder, etc.

The criminal case in this book was not as compelling as in the previous book, but in spite of that, did I really enjoyed meeting the characters again and I really have to make time for the first book that I still haven't read!

Thanks to Bokfabriken for the review copy!

Thursday, 5 October 2017

#BookReview Whisper of the Moon Moth by Lindsay Jayne Ashford

Whisper of the Moon Moth by Lindsay Jayne Ashford
My rating: 2 of 5 stars

For nineteen-year-old Estelle Thompson, going to the cinema is more than a way to pass the time…it’s a way out. In 1931 in Calcutta, Anglo-Indian girls like Estelle are considered half-breeds, shunned by both English and Indian society. Her only escape is through the silver screen, where she can forget the world around her.

When Estelle catches the eye of a dashing American heir with connections to a major motion-picture studio, he also captures her heart. Soon, Estelle has a one-way ticket to London and a recommendation for a screen test.

To get to the top, she must keep her Indian heritage concealed—and so begins her new identity as movie goddess Merle Oberon. But just as her dreams are poised to come true, she discovers that her own family is keeping a much more shocking secret from her—one that changes everything she’s believed about her past.


***********

Merle Oberon's life before (and after) fame is one that is so fascinating that I was thrilled to learn that a book was going to be published. However, my expectations of the book turned out to be too high. As a close friend of my (who is also reading this book, will link to her review when it's done) wrote about the book "categorizing this one as a freely adapted biographic fiction that is significantly heavy on the fiction." I personally called it fantasy since the author decided to take leaps in the story that had no anchoring in real life. But, that's me...

Anyway, the writing isn't bad. I enjoyed reading The Woman on the Orient Express by the author and if this had been a historical fiction with made-up characters would I have enjoyed the book more. But, alas there are so many omissions and added events that I felt that this is like taking a real person's life, erasing parts that don't fit with the story and adding events to make it more thrilling. For instance, the whole Vivien Leigh feud is just laughable. And, the ending is saccharine and definitely felt like the author decided to change the truth to a suitable lie instead. And, the part I was looking forward to, the love affair with a fellow actor was totally omitted. Glossed over. But, he was married so of course that is taboo and we can't have Merle having an affair with a married man. Instead, make it believe that she had a fling with David Niven before finding true love...

Would I recommend this book? Not if you are looking for a biographical fiction, this is so far away from Merle's life that you will probably enjoy it if you know nothing about her and/or don't mind the author taking liberation with Merle's life.

I want to thank the publisher for providing me with a free copy through NetGalley for an honest review!

#CoverCrush House of Echoes by Brendan Duffy

For new visitors do I want to explain that Cover Crush is something that my friend Erin over at Flashlight Commentary came up with and I adopted the idea together with some other friends. And, now we try to put up a Cover Crush every week. You can check below my pick of the week for their choices this week!


A young New York City couple with a young boy and a baby in tow, Ben and Caroline Tierney had it all…until Ben’s second novel missed the mark, Caroline lost her lucrative banking job, and something went wrong with 8-year-old Charlie. When Ben inherits land far upstate from his grandmother, the two of them begin to believe in second chances. But upon arriving in Swannhaven, a town that seems to have been forgotten by time, they’re beset by strange sights and disconcerting developments…and they realize they might have made their worst mistake yet. But what dark secret is buried in this odd place? And will Ben and Caroline figure it out soon enough to save their young family?

Some thoughts about the cover:

I read this book some years ago when it had a different cover. But seeing this cover, well WOW, it's so fabulous. Just the kind of cover I want to see on a cover to a thriller. The stately house that you just know is hiding things...bad things!

Check out what my friends have picked for Cover Crush's this week:

Stephanie @ Layered Pages

Heather @ The Maiden's Court
#BookReview The Silent Companions by Laura Purcell @BloomsburyBooks

The Silent Companions by Laura Purcell
My rating: 4 of 5 stars

Newly married, newly widowed Elsie is sent to see out her pregnancy at her late husband's crumbling country estate, The Bridge.

With her new servants resentful and the local villagers actively hostile, Elsie only has her husband's awkward cousin for company. Or so she thinks. But inside her new home lies a locked room, and beyond that door lies a two-hundred-year-old diary and a deeply unsettling painted wooden figure – a Silent Companion – that bears a striking resemblance to Elsie herself...


**********

The Silent Companions is a book that quite honestly pulled the rug out from under my feet. How come? Well, it's a book that was alright, but honestly, I didn't think I would be so engrossed in the book that I had to finished reading it before I slept. So, I read until almost midnight because somewhere along the way came a moment when I just couldn't stop reading the book.

Now, it takes a lot to scare or even creep me out and honestly, this book didn't manage that. But, it was interesting and addictive to read. And, I just wanted to learn the truth about the wooden figures, the silent companions and what the old diaries from the 1700-century will tell. And, what really happened to Elsie's husband Rubert? Did he just die, and are the servants really sincere? What really happened in the house that is said to be cursed? I just love haunted houses, cursed houses, placed in a desolate landscape with an atmosphere of doom.    

If you like a book with dual storylines, mysteries, and especially love to read about old houses that are said to be cursed than you will love this book. The Silent Companions is a book that took me by surprise and I loved how I slowly was bulled into the story and how I just needed to read one more chapter. Love books like that!      

I want to thank the publisher for providing me with a free copy through NetGalley for an honest review!

Wednesday, 4 October 2017

#BlogTour Death in the Stars by Frances Brody (@FrancesBrody) @PiatkusBooks

Death in the Stars by Frances Brody
My rating: 3 of 5 stars

‘Frances Brody has made it to the top rank of crime writers’

Published 5th October 2017
Paperback Original, £8.99


ABOUT THE BOOK

Yorkshire, 1927. Eclipse fever grips the nation, and when beloved theatre star Selina Fellini approaches trusted sleuth Kate Shackleton to accompany her to a viewing party at Giggleswick School Chapel, Kate suspects an ulterior motive.

During the eclipse, Selina's friend and co-star Billy Moffatt disappears and is later found dead in the chapel grounds. Kate can't help but dig deeper and soon learns that two other members of the theatre troupe died in similarly mysterious circumstances in the past year. With the help of Jim Sykes and Mrs Sugden, Kate sets about investigating the deaths - and whether there is a murderer in the company.

When Selina's elusive husband Jarrod, injured in the war and subject to violent mood swings, comes back on the scene, Kate begins to imagine something far deadlier at play, and wonders just who will be next to pay the ultimate price for fame . . .

BOOK REVIEW

Death in the Stars is the third book I have read in the series and now I feel that I've gotten to know the main characters pretty well. I find this series to be an excellent cozy mystery series to read. For me who usually read crime and thrillers is a cozy mystery book now and then the perfect kind of book to read when I feel that I want a genre change. And, on the plus side are the books in this series stand-alone so it's piece a cake reading a book without having read any of the previous ones.

This book starts off with Kate being contacted by theatre star Selina Fellini who wants Kate's company to a viewing party at Giggleswick School Chapel to see the eclipse. However, Kate suspects that Selina has another reason for contacting her. Kate later learners that Selina is worried about some deaths around her that have occurred during the year and when Selina's friend and co-star Billy Moffatt is found dead does it seem that Selina may be right...

For much of the book does it seem that there is no connection between the deaths. That there is no foul play at all. I mean there seems to be no motive, and the two death's in the past have been ruled accidental. However, Kate is not one to give up, she will dig until she finds out the truth.

Death in the Stars is the kind of book that doesn't rush the story, there are a lot of characters, but not at all hard to keep apart and personally I love the ending, made me think of how in the end Poirot (the tv-series since I haven't read the books) would gather all the suspects to deliver the verdict. Death in the Stars is a good book and I quite enjoyed reading it!

I want to thank the publisher for providing me with a free copy of the book for an honest review!ABOUT THE AUTHOR:

Frances Brody is the author of the Kate Shackleton mysteries, as well as many stories and plays for BBC Radio, scripts for television and four sagas, one of which won the HarperCollins Elizabeth Elgin Award. Her stage plays have been toured by several theatre companies and produced at Manchester Library Theatre, the Gate and Nottingham Playhouse, and Jehad was nominated for a Time Out Award.

Tuesday, 3 October 2017

#BlogBlast Johnny Big-Ears, The Feel-Good Friend by John Paul Padilla @ProvidenceBks


Johnny Big-Ears, The Feel-Good Friend
by John Paul Padilla
October 3, 2017 Book Blast


October is National Bullying Prevention Month! Join the Campaign with this Amazing Book!

Johnny Big-Ears, the Feel-Good Friend by John Paul Padilla  

Book Details

Genre: Children
Published by: Padilla Goldworks
Publication Date: March 20, 2012
Number of Pages: 40
ISBN: 0979889847 (ISBN13: 9780979889844)
Purchase Links: Johnny Big-Ears, The Feel-Good Friend on Amazon Johnny Big-Ears, The Feel-Good Friend on Barnes & Noble Johnny Big-Ears, The Feel-Good Friend on Goodreads

Synopsis:

Johnny BIG-EARS is just like every other five-year-old child, but when he starts his first day of kindergarten, children begin to tease him because of his enormously large ears. Follow Johnny as he faces the challenges that being different presents. How will Johnny react to being teased? Find out why Johnny turns out to be a winner in this endearing, thoughtful book that addresses typical childhood bullying and offers children advice on how to deal with teasing. Whether you're a parent or an educator, now you will be able to encourage your kids or students through this special book and help motivate all young kids to start feeling good about themselves no matter who they are, or what they look like!

Excerpt:


Author Bio:

John Paul Padilla
John Paul Padilla was born in December 11, in Los Angeles, California. He is a multi-award winning author that includes Mom’s Choice Award. He is also a public speaker and advocate against bullying. 

He is currently residing in the Central Valley of California. John Paul is an ex model, and has danced for fifteen years with a dance academy. He has written lyrical, verses that were recorded by Nashville artists. He has previously published Wings to Cross an Ocean, an inspirational poetry book that encourages personal growth and happiness for adults. 

John Paul was inspired to write his first anti-bullying book, Johnny Big Ears, the Feel Good Friend, based on his own childhood experiences with teasing and bullying. He has also written Johnny Big-Ears, Meets His New Neighbor Suzy, for little girls, who get teased because of their weight. Both of his books are now out in Spanish. Most recently, Johnny Big-Ears won the Grand prize for best overall, Best Book Cover in the 2017 IndieBRAG First Annual Book Cover Contest.

Visit John Paul's website: Website or catch up with Johnny Big-Ears on Twitter & Facebook!

Tour Host Participants:

Stop by the other hosts for more great reviews, interviews, guest posts, and giveaways!

Giveaway:

This is a rafflecopter giveaway hosted by Providence Book Promotions for John Paul Padilla. There will be 1 winner of one (1) Amazon.com Gift Card AND 5 winners of one (1) print copy of Johnny Big-Ears, The Feel-Good Friend by John Paul Padilla, Continental US Mailing Addresses only. The giveaway begins on October 3 and runs through October 10, 2017.
a Rafflecopter giveaway

Find Your Next Great Read at Providence Book Promotions!

#BookReview The Dark Lake by Sarah Bailey (@sarahbailey1982) @GrandCentralPub #Giveaway

The Dark Lake by Sarah Bailey
My rating: 4 of 5 stars

Rose was lit by the sun, her beautiful face giving nothing away. Even back then, she was a mystery that I wanted to solve.


The lead homicide investigator in a rural town, Detective Sergeant Gemma Woodstock is deeply unnerved when a high school classmate is found strangled, her body floating in a lake. And not just any classmate, but Rosalind Ryan, whose beauty and inscrutability exerted a magnetic pull on Smithson High School, first during Rosalind's student years and then again when she returned to teach drama.

As much as Rosalind's life was a mystery to Gemma when they were students together, her death presents even more of a puzzle. What made Rosalind quit her teaching job in Sydney and return to her hometown? Why did she live in a small, run-down apartment when her father was one of the town's richest men? And despite her many admirers, did anyone in the town truly know her?


Rosalind's enigmas frustrate and obsess Gemma, who has her own dangerous secrets—an affair with her colleague and past tragedies that may not stay in the past.

**********

I was thrilled to discover that this new crime series is set in Australia. I read The Dry by Jane Harper and loved it and after that did I want to read more crime novels from Australia. The Dark Lake is the story about a woman that is found dead in the lake, and for Detective Sergeant Gemma Woodstock is this a case that will become very personal. Since she grew up in the town did she, of course, know Rosalind Ryan who was the same age as her and who came back to town a few years before. But, it's more than that. Gemma has a connection to Rosalind, but that is something she is desperate to hide.

This is the kind of crime novel I love to read, with an interesting case and a DS that gets obsessed with solving the murder and at the same time having a troublesome home life not to mention a connection to the victim. And, there are secrets in the rural town with everyone seeming to have something to hide. And, sometimes cases can get too close to home.

The Dark Lake is the first book in the Gemma Woodstock series, something that I was very glad to learn. I loved Gemma's messy home life and her affair with a colleague that threatens her life with Scott and their son Ben. Gemma is trying to balance her personal life and at the same time solving a murder. Not the easiest thing to do for her. I liked this book and I will definitely read the next book in the series!

I want to thank the publisher for providing me with a free copy for an honest review!


ABOUT THE AUTHOR
Sarah Bailey was born in Melbourne, Australia, where she has lived all her life and currently resides with her two young sons. She has a degree in journalism and has a career in advertising. She is currently a creative partner at creative agency, Mr Smith. THE DARK LAKE is her first novel.

FACEBOOK: @sarahbaileyauthor
TWITTER: @sarahbailey1982

The Dark Lake by Sarah Bailey

EARLY PRAISE
“THE DARK LAKE hooked me from page one! Sarah Bailey combines the very best elements in this stunning debut thriller — a troubled detective still trying to find her way as a female investigator, a small town haunted by secrets both past and present, and a beautiful victim whose unsettling allure appears to be her biggest asset and largest downfall. With clever twists and all-too-human characters, this book will keep you racing toward the end.”
            --- Lisa Gardner, #1 New York Times bestselling author of Right Behind You and Find Her

“THE DARK LAKE is a stunning debut that gripped me from page one and never eased up. Dark, dark, dark — but infused with insight, pathos, a great sense of place, and razor-sharp writing. It’s going to be big and Sarah Bailey needs to clear a shelf for awards.”
            --- C.J. Box, #1 New York Times bestselling author of Vicious Circle and Open Season

“Police work comes easily to Det. Sgt. Gemma Woodstock, the narrator of Australian author Bailey’s stellar first novel… Bailey interweaves her sympathetic protagonist’s past and present with uncommon assurance… a page-turner that’s both tense and thought provoking.”
            --- Publishers Weekly (Starred Review)

“The Dark Lake is a mesmerizing thriller full of long buried secrets that sucked me right in and kept me up late turning pages. Gemma Woodstock is a richly flawed and completely authentic character — I loved going on this journey with her and the way the truth of her past was revealed in bits and pieces as we went along. Sarah bailey has crafted an exquisite debut — I can’t wait to see what she does next!”
            --- Jennifer McMahon, New York Times bestselling author of The Winter People

“I read THE DARK LAKE in one sitting, it’s that good. A crime thriller that seizes you from the first page and slowly draws you into a web of deception and long buried secrets. Beautifully written, compulsively readable, and highly recommended.”
            --- Douglas Preston, #1 New York Times bestselling author of The Lost City of the Monkey God and co-author of the bestselling Pendergast series

“A compelling debut.”
            --- Booklist

“I raced through this deliciously complicated, mesmerizing debut at warp speed. Sarah Bailey’s THE DARK LAKE is sure to keep readers awake far too late into the night.”
            --- Karen Dionne, author The Marsh King’s Daughter